Saturday, August 28, 2010

गजल

खगेन्द्र पन्धाक लिम्बू


लिएनौ,खामभित्र सिङ्गो जीवन हालेर दिएकै हो l

लिएनौ,गामभित्र सिङ्गो जीवन पालेर दिएकै हो lके भनुँ ! आफ्नो देश अबिकशित भयो रे, दुखेसो छ l

लिएनौ, कामभित्र सिङ्गो जीवन गालेर दिएकै हो lहोड्बाजी जताततै, योग्य व्यक्ति छानेर राखे हुन्थ्यो !

लिएनौ,लामभित्र सिङ्गो जीवन फालेर दिएकै हो lसमय कुदेकैछ हेर्दा-हेर्दै पछौटे भईयो आज !

लिएनौ,यामभित्र सिङ्गो जीवन चालेर दिएकै हो l'खगेन्द्र' कुनै पनि नेता होइन बिज्ञापन छैन मेरो !

लिएनौ,नामभित्र सिङ्गो जीवन टालेर दिएकै हो l

No comments:

Post a Comment