Wednesday, August 25, 2010

कविता

खगेन्द्र पन्धाक लिम्बू
धरान
हाल: थाईल्याण्ड, व्यङ्कक


शिघ्रविदारक आँखा !जीवन
जल्दै जाओस ..
हजार जुनीको
ऐझेरु तपस्या कुल्चेर
ललाटमा
अग्नि बाल्दै..
उपप्लव जीवनसंगै l


ताप भन्दा तातो छु l
तातो भन्दा ताप छु l

I stand..
leaning toward frivolity..
just, against of ..
Magnetic angles of fate.
Devices of brain
and---
in the opposite of ..
junk trade of culture,
declaring myself
as grass of forehead..
beneath volcanic land.


कश्मलबाट
नेयर्थ आँधीबेहरी
इन्द्रियमा बोकेर
मनो-सागर चर्किंदा
हरियाली फैलिन्छ-
नवरचनामा स्वमन l

शिल्पफूलमा विध्वंस देख्छु l
विध्वंसमा शिल्पफूल देख्छु l


when-
My flag of
Pedigree burns..
I can smell -
the blushful mists of hearts.

बितृष्णाबाट
उकालो जीवन चढ्दा,
रगटिएर युगसँग -
डढ्यो ऐन्द्रिक-पवन l

दुर्गन्धमा
मान्छे सुँघ्दैछु l

मग-मग मान्छे होस् !
मान्छे मग-मग होस !!

From,
roasted land of heart..
optimism blooms-
for a new sky.
A wrecking..
grows new world.

गगनमा खरानी देख्छु l
खरानीमा गगन देख्छु l

The length of supertwister,
or,
these my two eyes are
fission bomb-
laying on everyone's hand ,
for a new life.


आँखा हो सन्सार l
संसार आँखा हो l
निर्विकल्प
शिघ्रविदारक आँखा !

No comments:

Post a Comment